תיקון העוונות [#11025]

כ"ו טבת התשפ"א

שאלה:

שלום רב,

בספר מנחת יהודה להרב יהודה פתיא זצוק”ל, כותב הרב שעל אדם לתקן את אשר עיוות, כך או כך, ושהתיקונים השונים שהעלו רבותינו, ‘פודים’ את הייסורים שעל אדם לעבור על מנת לתקן את אשר עיוות במעשיו.
רציתי לשאול את הרב:
1. היות ולדברי הרב מנחת יהודה, ישנה אפשרות ‘לפדות’ ייסורים בתיקונים, ודאי עדיף לבחור בעריכת תיקון מאשר בייסורים. שאלתי היא, כיצד יוכל אדם לדעת מה וכיצד עליו לתקן. הרי, כל אדם חטא, אם מעט ואם רב, אם בקלות ואם בחמורות – לאורך חייו. כיצד ידע מה עליו לתקן?
2. מי בימינו יכול לסייע לאדם בהנחיה בנושא רגיש זה? שרלטנים לא חסרים, וברור שיש צורך בת”ח בעל שיעור קומה לנושא ייחודי זה, שכמו שציינתי, אינו זוכה להתייחסות רחבה. ממילא, על מנת לדעת מה עליו לתקן, וכיצד – למי יפנה?
3. מה הסיבה שבדורנו הנושא כמעט ואינו מדובר כלל? האם הנהגת השם בימינו שונה מבעבר?

תודה.

תשובה:

א. נצרך אור רוה”ק או השגת נשמה.

ב. זו שאלה עתיקה בדורות רבים, ורובם ככולם לא מצאו לה מענה שלם. אולם, ההולך “בתום עם הבורא”, ינחנו בדרך הראויה לו. זו הדרך הנכונה לכל ספק שאין עליו מענה.

ג. יש ציבורים שמדובר, בפרט אצל אלו שמחוברים יותר לעולם הקבלה.