כאבי בטן לאחר השבת [#11188]

ד' שבט התשפ"א

שאלה:

בס”ד

למורנו ורבנו השלום והברכה,

יש לי קושי במערכת העיכול אחר שבת, כיצד להרגיע זאת?

תודה

תשובה:

כבר אמרו חז”ל, כל ימי עני רעים, ואפילו שבתות ויו”ט, כי שינוי וסת תחילת חולי מעיים.

ולכך ראוי לאכול מעט יותר, בהפסקות ארוכות בין כל אכילה, וכן האכילה בסבלנות ורוגע ונועם.

בנוסף לכך שהעיקר יהא שתיה מזינה ופחות אכילה.

וכן ללכת הליכה ניכרת אחר כל אכילה.