בענין חיי פשטות וחיי מלכות. [#11073]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

רציתי לשאול בעניין מה שראינו הרבה בגדולי ישראל שהם חיים חיי פשטות גדולים מאוד ומאידך כפי שהבנתי שהרב ממש לא חי ככה: אני מבין שיש בזה כמה דרכים בעבודת השם ורציתי להבין מה הם ב’ הדרכים האלו. (בפשטות אני מצליח להבין רק את הצד של חיי פשטות ששם המהלך הוא להוריד את כל הגשמיות אבל את הצד השני אני לא מצליח להבין)
תודה רבה.

תשובה:

בכל הדורות היו שני צדדים אלו, ותלוי בשורש חסדים וגבורות, ובשורש צמצום וקו, ובמדרגת האדם.

וכן מצינו אצל משה רע”ה, שלמה המלך, רבי, ועוד ועוד.

והבן שיש אופן של הכנעה והבדלה, וזהו פרישות. ויש המתקה, וזהו הרחבת אור הנשמה בכלים.