חיסונים – בתקופת הקורונה – גלוי “כתר” [#10962]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

ראשית רצינו להודות לרב שמאפשר לשאול שאלות ולענות עליהם. זה מאיר לנו את העיינים כפשוטו ונותן דרך והכוונה לחיים

א. ברצוננו לשאול בתקופת הקורונה הרב לימד אותנו שהגילוי השמימי הוא “כתר” והעבודה בכך היא להכנס ליחידה. בתקופה הזאת לכאורה יש תוספת גילוי שנקראת “חיסון”  שמדובר בפי כל ומעסיק כמעט את כל העולם כולו ובפרט כאן בארץ הקודש.  שאלתינו היא מה השורש הרוחני למציאות הזאת.  והאם זה בא לגלות איזשהוא אור ומזה מגלה לנו. ?
ב. והאם יש עבודה מיוחדת בעקבות הגילוי הזה. ?

תשובה:

א. אור הכתר, אור גדול (אור מקיף) שאינו מתיישב בכלי לרוב אורו. ומתתא לעילא דבקים בו ברצוא ושוב. והארתו מצד האור עצמו מלעילא לתתא הוא באופן של מטי ולא מטי (כמ”ש בעץ חיים בשער מטי ולא מטי). ולכך שייך להעלים חלקו כי אינו דבוק ומתיישב בכלי.

וזהו שורש החיסון, כנגד כתר דקליפה, הסתרה חלקית של הכתר בשורש. ולכך חלק מצורת החיסון אינו פועל נגד הנגיף בפועל, אלא כנגד הנגיף מעמידים “כח” כנגדו.

ב. דבקות באור ברצוא ושוב, ולאט לאט להגדיל הרצוא ולהקטין השוב.

תשובה:

א. אור הכתר, מאיר מבין החרכים, ברצוא ושוב, ולכך החיסון מסתיר את חלקו.

ב. להחזיק באור הכתר בבהירות יותר ויותר.