הלבנת פנים 2 [#10965]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

בהתייחס לתשובה מספר #10365

לאו דחנופה נאמר בייחוד על הרוצח משום דכל אשר לו יתן האדם בעד נפשו – וכשמסתובבים רוצחים חפשי הרי”ז שיא החנופה.
וכיון שלימדונו חז”ל דהמלבין פנים כרוצח – נקרא לזה ‘סילוק היזק’ או נקרא לזה ‘ביוש’ אחת היא לי כיון שגם את זכריה הנביא הרגו בחסות הסנהדרין תחת איצטלא של ‘סילוק היזק’. . .

תשובה:

אינני חש ביקוש אמת בשאלה… אלא מתוך הפגיעה רצון להצדיק את הצד הנפגע.

כל שמותר לעשות כן מדינא אינו “רוצח”.