קורונה ארוך, רפואה לקורונה ולשאר מחלות [#11124]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

העולם הרפואה עכשיו אומרים שיש “קורונה ארוך”, שהקורונה נדבקת באיברים הפנימיים שבגוף כבר להרבה חדשים לאחר שהאדם מקבל הוירוס, ושדבר זה גורם לבעיות בלב ובריאה, וגורם חוסר כח בהגוף, יותר עייפות, עצבות, וכל מיני תוצאות גרועות, חלק מהם ידועים וחלק מהם אינם ידועים, ושהתמונה השלימה לכל זה יהי’ רק לאחר זמן ארוך. זה יכול להבהיל כל אדם שכבר קיבל הוירוס, שא”כ יש מחלה תמידית בכל אדם שכבר קיבל הוירוס. אני יודע א’ שקיבל הוירוס בתקופה הראשונה של קורונה ונתרפא, והרבה חודשים אחר מכן נתעורר יום אחד בבוקר ופתאום מצא שלא היה יכול לנשום, ונפטר ר”ל בכמה רגעים. ויש הרבה סברא לומר שהוא מת מתוך תוצאות הקורונה על גופו, או משום שכבר נתדבק המחלה בתוך אבריו. ועכ”פ טוענים הרופאים שיש הרבה בנ”א שגופם נחלש מאד מתוך הקורונה, אפי’ לצעירים, ושכבר אנו רואים חלק מתוצאות הגרועות האלו, אמנם התמונה לא תהי’ שלימה רק לאחר זמן ארוך יותר ואז יכולים אנו לראות מה באמת המחלה הזו גורם להגוף. אם אמת הדבר, האם הרפואה לזה צריך להיות כמו דברי הרב על רפואה לקורונה, שהוא ע”י אין (ביטול ומסירות נפש) או אפס (אין עוד מלבדו), או שזה דבר אחרת ( או שצריכים רק לסמוך ולבטוח בהקב”ה שהכל הוא עשה לטובותינו, ואפשר שעשה הקב”ה זאת לייסר אותנו כדי שאנחנו ראויים לגאולה ע”י היסורים….)?
ב) לדברי הרב שלעולם לא יהיה רפואה גמורה לקורונה, שזה נאמר ביחס להחיסון, האם יש תועלת ליקח החיסון?
ג) אגב לדברי הרב שקורונה הוא חולי על-טבעי לגמרי ואין רפואה טבעי לחולי זו, האם הגדרה זו נאמר גם על מחלות סרטן ושאר מחלות קשות שאין רפואה טבעית למחלות אלו, או רק קורונה בלבד בהגדרה זו של מחלה על-טבעית, ואילו שאר מחלות יש להם רפואה טבעית.

תשובה:

א. כן, על ידי הארת כתר – אין.

ב. חלקי.

ג. סרטן – ממוצע בין קורונה לשאר מחלות.