שאלת המשך לשאלה 10999 בעניין לימוד חסידות [#11072]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב
הרב כתב ביחס לתורת חב”ד את הדברים הבאים:

“הרוצה להשכיל את תורת חב”ד יעסוק תחילה בתניא כסדרו, ואח”כ תורה אור ליקוטי תורה, ושאר מאמרי האדמו”ר הזקן. הרוצה להתבונן בדקות הנ”ל יעסוק בתורת האדמו”ר האמצעי. הרוצה לקבל את ההיקף של תורת חב”ד יעסוק בספרי האדמו”ר הצמח צדק, ובפרט בספר הליקוטים מתורתו”

האם כבוד הרב יכול להגדיר גם את את הגוון המאפיין של תורתו של הרש”ב?

בכבוד רב ומתוך הכרת תודה עמוקה

תשובה:

תורת השכלת חב”ד, באופן מעשי, בציור של עבודה מעשית, עבודה שבלב.

תורתו משלשלת את תורת חב”ד “למעשה”.