תיקון פנימי לבעיות במעי הדק/פי הטבעת #3 [#10957]

ה' שבט התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,

המשך 10672

לגבי משכב זכור והקשר שלו לטחורים בגוף הרב ענה לי:
חיבור משכב זכור בשורש הוא פרטות פרצופי עתיק ואריך שבכל עולם ועולם.
ולצורך כך נצרך בירור בכל עולם ועולם, מהו ערך חיבור זה, בתיקון ובקלקול.

1. האם הרב יכול להסביר לי בצורה מופשטת מה עניין משכב זכור עם פרצופי עתיק ואריך? עניין החיבור הזה
2. האם הרב יכול לתת דוגמא בעולם מסוים (שהוא לא עולם המעשה כי זה לא שייך אליי במעשה ולא במחשבה לשם) מהו ערך החיבור ובתיקון וקלקול?
3. שאלה כללית, למה בכלל דבר שהוא לא רלוונטי לאדם בעולם המעשה ונמצא מקולקל בעולם עליון יותר עדיין משפיע עד עולם המעשה שאין בו את הפגם (כמו דוגמת הטחורים)? הרי כביכול אין לו “כלים” כמו שלא שייך שיהיה גילוי אליהו בדור זה.

תודה רבה

תשובה:

א. יש אהבת השונה, וזהו יסוד חיבור זכה ונקבה, שונה. סוד השנים – מלשון שונה.

ויש אהבת הדומה, וזהו יסוד חיבור זכר וזכר, ונקבה ונקבה. סוד האחד.

ב. חיבור במידות בין שני אנשים, חיבור לדומה בלבד. וכן בהשכלה, לומד עם מי שחושב כמוהו. וזה הקלקול שאינו מוליד, כי אין לו מי שיחדד אותו. ובתיקון, כיוון שאמרו חז”ל אומן שונא בן אומנתו, ושונא הדומה לו, לכן החיבור עמו הוא תיקון. ולכך נצרך חיבור הן עם הדומה והן עם השונה.

ג. אין כלי שלם, אולם יש כלי חלקי, כלי שבור. כי לעולם לכל אור עליון יש כלי לתתא, או שלם או שבור.