האם לבטל חיבור לאינטרנט אם אין זה מדרגתי עכשיו [#10548]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

שאלה:

אשה אחת ששומעת להשיעור במוצש”ק על דברי הרב שאני נותן לנשים ע”י הטלפון שואלת, שהיא מאד רוצה לשמוע לדברי הרב להסיר כל החיבור שלה לאינטרנט וכדי להיות מוכן ומזוכך לקראת ביאת המשיח ולהיות ראויה לעולם הבא. אמנם יש לה הרבה קושי לבטל כל השימוש שלה באינטרנט, א’ מחמת שיש לה בנה אוטסטי שמשתמש באינטרנט באתרים מסוימים כדי להרגיע את השעמום שלו וכדי להרגיע את רוחו (ואפי’ לצורך משחקים בעלמא שהוא טוב לפעילת מוח שלו) והיא מרגישה שא”א לה להסיר את האינטרנט מהבית משום סיבה הנ”ל שלדעתה מקיימת את בריאות המוח ובריאות הנפש של בנה. וגם משום שהיא עצמה מרגישה שהיא אינה נמצאת בה”מדריגה” להסיר את כל אינטרנט לה.
אמרתי לה שלגבי בנה אפשר לה לקחת בנה להשתמש באינטרנט חוץ מהבית לדבר כזה והעיקר הוא שהאינטרנט לא יהי’ בהבית (וזה היה ע”פ תשובה מהרב באופן הדומה הנ”ל שהרב אמר לא’ שלצרכים גדולים כהנ”ל יש לילך למקומות מסוימים להשתמש באינטרנט חוץ מהבית), וגבי השאלה ב’ אמרתי לה שהרב אמר שיש ב’ דרכים, דרך א’ ע”י מסירות נפש ולבטל את הכל בבת אחת, ודרך ב’ שהוא הדרך לרוב בנ”א והוא ע”י ביטול באיטיות במשך תקופה משימוש באינטרנט, לדוגמא בתחילה להחזיק הסינון ואח”כ רק אתרי תורה ואח”כ ביטול מכל כל כל, והיינו למנוע ככל האפשר משימוש בהנ”ל עד שבא היום שהיא מרגשת שהיא נמצאת במדרגה לבטל את חיבורה לאינטרנט. אמנם היא טוענת שיש בה סתירה בתוך נפשה, מצד א’ היא רוצה מאד מאד לקיים את דברי הרב מחמת שהיא מאמין לכל דברי הרב שהם אמת לאמיתה, וגם משום שהיא טוענת מהו אם יבוא המשיח בעוד חמש דקות ואז נמצא שיש לי עדיין חיבור להאינטרנט בשעת הגאולה ואז אני לא יזכה לעולם הבא לנצח נצחים, אמנם מאידך אני לא נמצאת בהמדרגה לבטל אל כל חיבורי להאינטרנט.
וא”כ היא שואלת, מה מוטל עלי’ לעשות, האם יש לה למסור נפש לבטל את כל האינטרנט שלה על אף שעי”ז היא פועלת למעלה ממדרגתה, או שיש לה רק לעשות רק מה שהוא לפי מדרגתה עכשיו.
בתודה רבה להרב על כל מה שהרב עשה בעבורינו ועל החיפוש לאמת ולרצון ה’ שהרב מסייע אותנו להגיע תמיד.

תשובה:

לומר לאדם לעשות מסירות נפש לדינא ממש זוהי האמת.

תשובה:

בא