תיקון הנפש [#10534]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שלום וברכה, אני מאוד נהנה לשמוע את הרב ולקרוא את דבריו וללמוד ממנו, רציתי לנצל הזדמנות זו להודות לרב על כך בהתבוננות פנימה לתוך עצמי יש בי חלק לא מפותח הנמצא תחת הצלעות בצד ימין, אשר פעמים רבות עצור מלתקשר כוונתי שקשה לי לתקשר עמו, אם כי פעמים נפתח שם משהו וע"י עבודה נכונה מרכוז הנפש עובר למרכז הבטן מה שגורם לי לשחרור מה, סיבה אחת שעלתה לי שיכול להיות מקור ענין זה הוא מחמת שבילדותי הייתי נוסע עם קורקינט לתלמוד תורה, ואת רגל ימין לא הייתי מצעיד, וממילא טרחה פחות לדבר תורה שאלותי א- האם ישנם מקורות שבהם אני יכול לעיין כדי להכיר יותר את ענין זה ואת מצבי ב- מהי ההצעה להיות מאוזן בענין, דהיינו אם ענין זה תלוי בסיבה הנ"ל, כיצד אפשר לתקן זאת ועוד עצות אחרות ג- פעם אחת בעבודה מסוימת עלתה משם כעין דמות של איש באש לכיוון מעלה, מה מהותו? תודה רבה,

תשובה:

עיין חולין (צ, ע"ב). וברש"י שם, וז"ל, דסתם הנאבק עם חבירו כשהוא נותן ימינו לשמאל חבירו וחובקו ידו מגעת מאחריו עד ירך ימינו. (ועיין זוה"ק, בראשית, כא, ע"ב, וברמ"ז שם. ויונת אלם, פרק נו. ושם, רמו, ע"א. וח"ב, קה, ע"א). ושם מקום המלחמה, בחינת מידת נצח, ושם דמות איש באש, שרו של עשו. ועיין שו"ת רע"א (קמא, סימן קכב). ועיין של"ה (וישב מקץ ויגש, אות מז) שירך בנימין לא כרע לעשו, בחינת בן-ימין. ושם התיקון. ובתפלה התיקון בפרט בברכת ברך עלינו. עיין פע"ח (שער העמידה, פרק כ). ובמידות שורש התיקון בנוצר חסד לאלפים ונושא עון. עיי"ש (שער הסליחות, פרק יא). ועיקר התיקון לימוד פרק גיד הנשה בעיון.