תמונתו של אדם צדיק [#11235]

ט"ו שבט התשפ"א

שאלה:

תודה לרב שליט”א על כל הספרים והשיעורים הנפלאים. גם על כך שאפשר לנו לשאול שאלות.
אני עשיתי את העבודה של הסתכלות על תמונתו של אדם צדיק מסוים, שהכרתי בעודו בחיים, ואחרי כמה דקות אני מרגיש קשר חזק אליו ואל דרך הקרבה שלו להשם. אני כמעט מרגיש שטיפה של קרבתו להשם זורמת אלי. אני מודה להרב שליט”א שהראה לי לדרך העבודה הזו. אני מקפיד להזכיר לעצמי העיקר להתחבר להשם ולא לצדיק לבדו.
יש לי שתי שאלות, האחת קשורה לעבודה, והשנייה היא שאלה כללית לגבי זה.
1. תמונתו של האדם הצדיק על גבי מסך המחשב, האם זה בסדר? האם עדיף לתמונת נייר ממשית?
2. אני לא מתכוון לשום זלזול חס וחלילה ברב שליט”א בשאלה זו. תמונות מצלמות קיימות רק כמה מאות שנים, אם כן, מה האזכור הראשון לדרך העבודה הזו? מה מקור דרך העבודה הזו? האם זה אולי צמיחה של דרך עבודה ישנה יותר מלפני תמונות, ותמונות הן המשך של דרך זו?
תודה לרבנו שליט”א הנכבד.

תשובה:

א. עדיף תמונת נייר ממשית.

ב. ציור, היה קיים קודם לכן. המקור הוא הסתכלות על הצדיק עצמו כשהוא חי, כמו שנאמר: “והביטו אחר משה”, ויש דורשים לשבח. ואמרו (עירובין, יג, ע”א) אמר רבי, האי דמחדדנא מחבראי, דחזיתיה לר”מ מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי, דכתיב: “והיו עיניך רואות את מוריך”.

והבן מאוד שראיית ציור או תמונה הוא בבחינת “חזיתיה מאחוריה”.