השתדלות לפרנסה [#11325]

י"ט שבט התשפ"א

שאלה:

ראשית אודה מאד על השיעורים המרוממים!
אני אברך שב”ה רואה ברכה בלימוד והשאיפה היא להמשיך כך ולגדול, אשתי עובדת כשכירה. אך דא עקא שההכנסות הקבועות אינן מספיקות בשל תשלומי חובות שיורדים כל חוודש. והיות שהמקצוע של אשתי מאפשר גם להתפרנס באופן עצמאי מעבר לעבודה הקבועה, פרסמנו את זה לציבור בתקווה שיגיעו לקוחות וכך נוכל לעמוד בכל התשלומים החודשיים הן השוטף והן החובות. השאלה היא כיון שלמעשה הלקוחות לא מגיעים, האם צריך לנסות השתדלות נוספת או שעצם זה שאנו מצידנו העמדנו אפשרות לתוספת הכנסה אין טעם לנסות השתדלות אחרת.
ואם כן צריך האם גם באופן שיגיע על חשבון הלימוד (שאני מרגיש בו סיפוק והתעלות)
תודה רבה!

תשובה:

שורש השאלה, גבול האיזון בין ביטחון להשתדלות.

ודבר זה משתנה לפי מדרגת בטחונו של האדם, ולפיכך משתנה מאדם לאדם, ואין תשובה אחידה לכך.

ולמעשה, נצרך בדיקה מהי מדרגת הביטחון שלכם, ולפי זה לפעול למעשה.

מכל מקום, מומלץ ללמוד את סוגיית הביטחון באורך רוחב ועומק, ובכל יום לעמול כמה דקות לחזק ולהאיר יותר את אור הביטחון בנפש. ואם אע”פ כן עדיין הנפש טרודה ואינה רגועה באופן ניכר, נצרך להוסיף בהשתדלות מעט במקביל לחיזוק הביטחון, מתוך הכרה שרק הקב”ה זן ומפרנס, וההשתדלות קנס, כלשון המסילת ישרים.