מה ששורש הפחד הוא הרצון [#11317]

י"ט שבט התשפ"א

שאלה:

הרב מבאר בספר ׁ(דע את עצמך ח”ב פ”וׂׂ) ששורש הפחד הוא הרצון ומימילא ע”י עקירת הרצון הפחד נעקר.
ולכא’ זה תמוה מאוד שהרי מהות הרצון היא לא שלילית שהרי זה השורש של האדם (ספי’ הכתר) ורק שכמו בכל דבר יש רצונות שלילים ויש רצונות חיוביים וצריך לנווט את הרצון לחיובי וא”כ איך שייך לומר ששורש הפחד שהוא דבר שלילי הוא ברצון והרי יש גם רצונות חיוביים. [ונכון שכתוב בחז”ל על דברי תורה שאשרי אדם מפחד תמיד אכתי קשה שלכא’ ודאי זה רק בחי’ מסוימת שקשה מאוד לומר שאדם צריך תמיד לחיות בפחדים רוחניים שהרי זה יקח לאדם את כל שלוות ויציבות נפשו].

תשובה: