עזרת הרב בעבודת ה’ [#11320]

י"ט שבט התשפ"א

שאלה:

שלום עליכם הרב.
ראשית אפתח בהודאה גדולה על ספרי 'בלבבי משכן אבנה' וסדרת ספרי 'דע את..', ב"ה יצא לנו לרכוש את רובם והקריאה והלימוד בהם הינם מים קרים לנפש עיפה.

הייתי שמח לקבל את עזרת הרב במספר שאלות.
א. האם יש ספרי פנימיות שהרב ממליץ עליהם כספרי הדרכה (מעשית) לעליית מדרגה בעבודת ה'?
(אין כוונתי לספרי מוסר, כדוגמת שערי קדושה או ראשית חכמה - אלא לספרים המכוונים להדרכה על מנת לזכות להיות מבני העליה. הדרכה להתבוננות, או היכרות מקיפה יותר עם הנפש שלנו)

ב. האם הרב יכול להדריך כיצד לפתוח ולזהות את נקודת הרצון שיש בנו?
מה הפתרון להעלמות הרצון? דבר הגורם להתנהלות חיצונית, מצות אנשים מלומדה?

[מקול הלשון #3713]

תשובה:

א. ספר בטוב ירושלים, דרכי השגה.

ב. מומלץ ללמוד ספר בלבבי חלק ד', פרקים ט"ו ואילך.