אינטרנט מלחמת גוג ומגוג [#11337]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

א) האם נסיון עם מדיה ואינטרנט הוא מלחמת גוג ומגוג?

ב) ואם כן, האם אנו לוחמים על מלחמת גוג ומגוג הזה ע”י מסירות הנפש שלנו שהוא הוא האורו של משיח שלוחם על גוג ומגוג?

ג) איך אנחנו יכולים להציל את כל אחינו בנ”י מטומאת שער הנו”ן של האינטרנט, שרובם שקועים בו ואינם רואים סיבה לצאת ממנו, ופשוט לא מבינים מה זאת עשה לנשמתם ואיך שדבר זה מעבכ אותם מגאולה ועוה”ב??

ד) אני יצא ב”ה מכל השימוש עם אינטרנט, יצאתי מכל טומאה של שער הנו”ן, מתוך כל ההתעוררות שקיבלתי מדברי הרב על הקשר בין קורונה למדיה. ועכשיו אני רואה חיוב עלי לספר הסיפור שלי לאחרים ולהדפיס זה בעלונים חרדיים בתקוה שזה ישפיע על אחרים. האם יש לי לעשות זה, או שאני צריך לחיות לבד עם הקב”ה ולא לערב עם אחרים.

ה) אלו שב”ה יצאו מהחיבטר לשער הנו”ן דטומאה של האינטרנט, האם יתכן שכל ה”נסיעות” אלו בחיים היו כדי להכיר הרע הזו להשפיע על אחרים איך לצאת מזה, ולהפוך כל החושך הזה לאור?

תשובה:

א. כן!

ב. כן! נכון מאוד.

ג. ע”י מסירות נפש פנימית, שעל ידי כן מאיר אור שער הנו”ן דקדושה בעולם.

ד. ראוי לעשות כן, אולם כל זמן לבדוק שלא מאבדים את העולם הפנימי.

ה. יתכן.