ד יסודות [#11328]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

נהנה מאד מספרי ושיעורי הרב תודה רבה.
א. בענין ד יסודות היפוכן כגון היפך עצבות =עפר דהיינו שמחה, הרב כותב דגם היא מיסוד העפר.
האם הכלל תקף לכל ד יסודות, היינו המידות המתוקנות גם באותוט יסוד, כגון גאווה דיסוד אש היפוכו דהיינו ענווה גם ביסוד האש? לכאורה ענווה בעפר, וכן שמחה היא יותר נראה במים מאשר בעפר,
ב. וידוע מהשפת אמת שבת זכור מהרבי מלובלין דשמחה וענוה דא ודא אחת היא האם הכוונה כיון דהם מיסוד אחד?
ג. עוד מעניין הנ”ל באור החיים הקדוש חיי שרה כג ב מביא מהרמב”ם דיסודות מתהפכים להקרובים דביקות האדם בקונו יתהפכו היסודות ליסוד האש וכו’ כיצד ניתן ליישם הכלל הזה להפוך יסודות בשאר היסודות?

תשובה:

א. יש היפך ביסוד ההפכי, ויש היפך באותו יסוד.

כמו שיש חסד וגבורה, הפכים, ויש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, עצמו. וכן גבורה שבגבורה, וחסד שבגבורה. כי זה סוד כל צורת הבריאה, דבר והיפוכו חוצה לו, ודבר והיפוכו בתוך עצמו.

ב. כן.

ג. זוהי מלאכת האיזון שנתבארה פעמים רבות בסדרת ד’ יסודות, שעל ידי האיזון מגדיל כח היסוד יותר מזולתו.