האם האדם יכול להשיג ולתפוס מדרגות שלמעלה משורשו נשמתו [#11370]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

בס”ד

שלו’ וברכה לכמוה”ר שליט”א!
ישנה שאלה שמקוננת בקרבי זמן רב, הנראית לי שאלה יסודית, ולא הצלחתי
למצוא לה תשובה.
בכללות השאלה היא, האם האדם יכול להשיג ולתפוס מדרגות שלמעלה משורשו נשמתו.
ובפרטות, הרי הרב בכל הספרים מדריך כיצד להגיע לנרנח”י, ובפרט בספרי בלבבי משכן אבנה, שהמכוון הוא להגיע ליחידה, ומדרגת היחידה בכללות היא שהאדם מכיר בחוש פשוט את מציאות הבורא, ולפ”ז, כיצד אדם ששורשו נשמתו למטה מהאצילות, יכול להגיע לחוש פשוט שהמציאות היא דבקות, מציאות הבורא.
וגם אם נאמר שזה רק ב”רצוא”, אך ב”שוב” הוא שב לשורש נשמתו, אך כיצד אדם יכול לבקוע למקום בבכח למעלה ממדרגתו, גם ב”רצוא”, שהרי המקיף הגדול ביותר שלו הוא שורש נשמתו [לכאו’]. אלא מאי, אולי הוא יכול להשיג רק הארה משם, ולא את עצמות המדרגה? אך לפ”ז הוא לא ירגיש שכל המציאות היא אותה מדרגה, אלא רק ירגיש את הדברים בגדר של מרחוק הוי”ה נראה לי, ומשמע בספרים שכל אדם יכול להגיע למדרגה בה מרגיש שהמציאות היא מציאות הבורא, ולא רק בגדר של הארה מרחוק.
כמובן, שאלה זו אמורה על כל מדרגה ומדרגה, גם על אדם מעשיה שישיג את המידות, אהבת ה’ וכו’, חכמה, וכו’.
תודה רבה מעומקא דליבא על הכל בכל מכל כל!

תשובה:

בכל מדרגה ומדרגה יש פרטות של נרנח”י. ןלכך מדובר על נרנח”י לפי שורשו שלו הפרטי.

ובכל מדרגת יחידה מאיר מציאות הבורא בבירור. אולם רמת הבהירות משתנה ממדרגה למדרגה.