נפש האלוקית [#11327]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

בתניא מבואר שיש שתי נפשות לכל יהודי נפש הבהמית שמשכנו בדם ונפש האלוקית. שאלתי היכן שוכנת הנפש האלוקית בלב שזה הרוח או בכבד שזה הנפש?

תשובה:

על דרך כלל סדר דברי רבותינו בבחינת מל"ך, מח – לב – כבד. מח – נשמה. לב – רוח. נפש – כבד. עיין עץ חיים שער כ"ז, פרק ב', ועוד הרבה. אולם פעמים מצינו ברבותינו שעיקר הנפש בלב ומתפשט לכבד.