תיקון חוסר צניעות [#11336]

כ"ב שבט התשפ"א

שאלה:

א. מה התיקון לכך שילד ראה את אמו באופן בלתי צנוע מחמת פשיעת האמא בשוגג?
ב. וכן באופן נוסף שהדבר קרה מחמת פשיעת שני בני הזוג?

תשובה:

א. לדבוק באור הצניעות הפנימית. כמו שביאר המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב הצניעות. הבעל והאשה!

ב. לזכות את הרבים בענין צניעות, חיצונית ופנימית.