גאוה [#11550]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

שמתי לב שפוליטקאים ואפילו בני תורה משתמשים במילים: אני גאה בכך וכו’. האם כוונתם לגאוה שלילית. והיינו, האם הגאוה היא משהו תופעה כלל עולמית, ורק יחידים יצאו ממנה. או שרוב העולם אינו לוקה בה. אשמח לדעת את תשובת הרב. שמעתי מא’ מבעלי המחשבה, שמחשבת גאוה לבד, גורמת לתחושת חוסר הערכה ותלות לההוא שמתגאים עליו. והיסוד, שאדם חושב על עצמו כפי מה שחושבים עליו. אשמח לשמוע את דעת כבוד מורינו הרב שליט”א בענין זה. וכן את פנימיות הענין.

תשובה:

הגאוה כוללת את כולם.

אולם, אצל יחידים, זהו גאוה דקדושה, בבחינת ויגבה לבו בדרכי ה’.

וגאוה שלמה, כאשר כוללת בקרבה דבר והיפוכו – גאוה וענוה, וזהו מדרגת משה רבינו ע”ה. וכל עמל יכול לזכות בה לפי ערכו.

גאוה בלבד ללא ענוה, תלויה בשלילת זולתו, יסוד האש המכלה את זולתו, ועי”ז הוא מתרומם על גביו. וכאשר גמר לכלות הדבר, נכבה האש, ונעשה אפר, ואזי נופלת לשפלות.

משא”כ אחדות הגאוה והענוה, אינו נופל לאפר, אלא יורד לענוה דקדושה, וחוזר חלילה.