החיים [#11548]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

הרב מבאר שהחיים הם תנועה ויש מצב של אי תנועה, מהו מהות תנועה זו שהתכוין הרב אליה. מהו עומק הענין.

תשובה:

מצב משתנה. לעומת הבורא שעליו כתיב: “אני הוי”ה לא שניתי”.

דבר משתנה אינו עצמי, כי העצם בלתי משתנה.