היכן לגור [#11687]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

עמדתי לבחור קהילה דתית שיש בה שילוב של רמות שונות של אנשים דתיים כדי שבני עדיין ירגיש בנוח. האם זו טעות? האם עלי פשוט לעבור לשכונה חרדית למרות שבני ככל הנראה ירגיש שהוא לא שייך?

תשובה:

אין הכרח לגור בשכונה חרדית.

המושג “חרדי” כמעט אינו קיים היום. כל מי שמחזיק מכשיר “חכם” אינו חרדי כלל וכלל. ולצערנו בכל שכונה “חרדית” יש רבים שמחזיקים זאת, ולכך אין כזה מושג שכונה חרדית.

ולפיכך נצרך לחפש מקום שיש קהילה טובה יותר, אם יש צורך בקהילה.