חיבור חלקי תורה [#11562]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

ב"ה,
שלום לכבוד הרב
כאן- חידושים בדורנו שנוגעים להלכה  [#8046] הרב עסק בקצרה בעניין של חיבור חלקי תורה, והביא דוגמא מעין זו לתורת הרגוצוב'י, וקשר זאת לתקופתנו ומשמעותה העמוקה.
ששתי על הדברים כמוצא שלל רב, בשנים האחרונות, שאלות אלו מעסיקות את עולמי הפנימי. כמדומני, חיבורים מעין אלו אנו מוצאים אצל חכמים רבים בדורנו, באופן כמעט אינטואיטיבי. האדמו"ר מלובבי'ץ הוסיף לגישת הרוגוצוב'ר עיסוק ביסודות החסידות (ואגב, יש התייחסויות מרתקות שלו לגילוי האלוקי בתורת הרגוצוב'י והשתרגותה בתהליך הגאולה). הגרי"ד סאלאוויציק מבוסטון קשר את הניתוח הלמדני הישיבתי עם שאלות עמוקות במחשבה, בספרי 'בן מלך' יש חיבור בין התורה שבכתב לתורה שבע"פ, ואפילו אצל הפחד יצחק אנחנו מוצאים זיקה בסגנון, שפעמים רבות הופכת להיות זיקה בתוכן - אם כי, בנושאים שהפחד יצחק עוסק בהם הממשק לחיבור כמעט מתבקש מאליו. וזהו אפס קצהו. אני מזהה כאן תופעה של חיבור חלקי התורה והרחבת התורה במאוד מאוד.
האם הרב יכול להרחיב בדבר - בין בשרטוט התשתית המחשבתית והתורנית לתהליך זה, בין ביחס לקשירתו למונח שבו רבים מעלים על נס בדור האחרון - "תורת ארץ ישראל" וזאת תוך כדי קריאה לכיוונים דומים למדי. ובין אם בהצבה מתודית של סדרי לימוד ודרכי עיון - לאור העקרונות הנ"ל?
כי בנפשנו הדבר!

תודה רבה הרב

תשובה:

התורה "נחלקת" לארבעה חלקים, כנודע, פרד"ס. אולם בפנימיות, מצד מדרגת הסוד, זהו ד' פנים של התראות לאותו דבר ממש. זהו המבט הפנימי שהולך ומתגלה מכח הארת משיח, ושלמות זו נקראת "תורת משיח". ומצד תורה זו קושרים את כל התורה כולה בכל חלקיה יחדיו. ראשית, כל חלק של התורה לעצמו, ושנית, את כל החלקים יחדיו.

מצד כך, בכל ענין וענין, יש למצוא הקשר לעוד נושא וענין אחר בתורה שנראה מתחילה שאינו קשור כלל. וכך לילך מעט מעט מחיל אל חיל. לשם כך [נצרך] "הפשטה", וגילוי נקודת הפנימיות, שבה נעשה אריגה וקשר זה. וכן, בכל ענין וענין, לראות אותו ממבט של פרד"ס, איך מתגלה לפי הפשט, לפי הרמז, לפי הדרש, ולפי הסוד.

צורת לימוד זו, מקרבת את האדם ל"תורת משיח", תחילה ניצוץ ועוד ניצוץ, ולאט לאט, אור, ויתר על כן, אבוקה. כאשר יושלם תהליך זה, אזי זהו אור שהאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. והיינו, חיבור כל החלקים יחדיו, ללא יוצא מן הכלל.