מהי תורה [#11560]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

שלום להרב שליט"א, תודה על כל התורה והחכמה !! האם הרב יכול להסביר:

א) מהי תורה

ב) מדוע אנו לומדים תורה באופן כללי?

ג) מדוע אנו לומדים כל לימוד התורה הספציפי: פרשה השבועה, נ"כ, משנה, גמרא, הלכה, קבלה, מוסר וחסידות?

תשובה:

הנושא עמוק ורחב ביותר. כדאי ללמוד נפש החיים שער ד' עם השיעורים שנמסרו. ואשתדל לענות על השאלות שיתעוררו בס"ד בשמחה, בל"נ.

אענה בקצרה ממש.

א. אור א"ס, שבו נגלה רצונו וחכמתו של א"ס ב"ה. ומשם נשתלשל הכל בכל מכל כל.

ב. קשר שלם לא"ס, מצד שזהו אופן התגלותו לנבראים.

ג. העולם בנוי באופן של "קומה", ושורשו בתורה, קומת התורה נקראת פרד"ס, פשט – רמז – דרש – סוד.

הלכה – כנגד פשט.

משנה – כנגד רמז – בה מתראה איך כל ההלכות רמוזים בתורה.

גמרא – דרש – בה נגלה דרשות המקראות שמשם נולדו שורשי ההלכה.

קבלה – סוד – גילוי עולם האחדות, ובו נגלה סדר כל הבריאה, מראשית ועד אחרית, ואיך הכל מאוחד.

חסידות – גילוי איך הכל בשורשו אחד, "שמו אחד".

המוסר מזכך את האדם להשיג את הנ"ל, ולכל חלק וחלק נצרך מוסר המתאים לחלקו.