על ענין ההיתר שהחריב את הדור [#11536]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

ראשית אני רוצה לומר שאני בטיל לגמרי אל דעת הרב כיון שפשוט לי שקיבלתי רוב החכמה שלי (אם יש לי חכמה בכלל…) ממו”ר הרב שליט”א, בדעת ובלב, כיון שהרב השפיע עלי חכמה ובהירות בתורה ובעבודה ובהתקשרות לבורא, ושאלות אלו נובע רק ממיעוט הבנה שאינו עומד על דעת רבו.
א) הרב אמר שההיתר להשתמש באינטרנט לצורך פרנסה הוא הוא הוא ההיתר שהחריב את הדור. יש לי ב’ שאלות על זה. האם באמת היתר זו בא משום גדול בישראל, או שההיתר זה בא רק מהרבנים של הדור? דממה נפשך, אם ההיתר הזו להשתמש בו לצורך פרנסה בא מגדולי הדור אז לא שייך לדבר נגדם כיון שיש לנו להאמין באמונת חכמים שכל מה שיצא מפיהם הוא דבר ה’, ואם ההיתר הזה לא בא משום אדם גדול וכל ההיתר הוא יצירה של רבני הדור (שאינם מנהיגים את הדור רק מנהיגים קהלותיהם), אז יש להאשים את רבני הדור שהורה היתר הזה (וה’ יסלח להם, אמנם סו”ס הם מנהיגים את קהלותיהם לפי מדרגתם והם ידועים שא”א להגיד להם למסור נפש לא להשתמש באינטרנט כיון שאין זה מדרגתם….) וא”כ האם באמת היתר זו בא מגדולים או סתם מרבנים? ב) ואם היתר זו בא מגדולי הדור, א”כ איך אפשר לומר על גדולים ח”ו שהם החריבו את הדור ח”ו.
ב) האם באמת יש לעשות רעש כל חורבן הדור שנעשה ע”י האינטרנט, או שאין לעשות את זה כיון שזה נראה כקטרוג על הדור? כבר הדפסתי כמה דברים בענין זה בעלון השבועי (נוסח האינגלית) של “בלבבי”, מתוך שו”ת עם הרב, ואני עושה רעש מזה כיון שאני מבין מתוך דברי הרב מעת תחילת תקופת הקורונה שזהו עבודתנו עכשיו לפרוש ככל היותר משעיר הנו”ן דטומאה, האם עדיין יש להמשיך תמיד לדבר על זה ולעשות רעש מזה? כלומר, האם פרישה מאינטרנט הוא רק העבודה לאלו שרוצים להיות מיחידי הדור ששייכים רק להקב”ה, או שזהו באמת עבודת הציבור ועל כן יש להרעיש על זאת תמיד ולהדפיס דברי הרב על הזה תמיד בהעלונים באינגלית?
תודה רבה עצומה להרב, שהרב מציל את נפשי והרבה נפשות משער הנו”ן דטומאה, וגם הרב הביא אותנו לחיי עוה”ב.

תשובה:

א. כך הנהיג הקב”ה את העולם על מנת להחריבו, חורבן רוחני כבר עתה!

ב. שווה לכולם לפרוש. ומאידך להתחבר לנו”ן של הקדושה.

להסביר את ב’ הצדדים. לא רק סור מרע, אלא עשה טוב, זה לעומת זה.