פשט בפסוק [#11538]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

האם בסוף לכל יהודי יהיה עולם הבא?
כלומר אחרי התיקונים של גיהנום וכו ממה שכתוב לא ידח ממנו נידח
או שיתכן שיהיו כאלה שלא?
וא”כ מה האם יהיו כאלה שיסבלו תמיד בגיהנום?
זה סבל נורא ואיום איך אפשר להבין דבר כזה?
ועוד לנצח נצחים?

רציתי לשאול בנוסף האם יש דרך בטוחה לדעת שאני נמצא במקום טוב?
וא”כ כיצד?
ראיתי פעם באיזה עלון שהיה כתוב שאדם יודע ויכול לומר על עצמו היכן מקומו האם זה נכון?

תשובה:

כן. יש קץ לסבל, ואחריו בא תענוג נפלא!

נצרך מודעות עצמית גבוהה ביותר – הכרה עצמית בהירה.