צורת מילוי לאחר התרוקנות [#11513]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה לרב שליטא.
רבות הרב מזכיר ומזהיר בתשובות הן בנוגע לזיכוי הרבים, וכן בץ כאשר אדם מספר ומדבר על נושאים פנימיים אצלו על מנת ליצור קשר או על מנת להשפיע וכד שכל זה יעשה בצורה איטית ומדורגת מתוך מחשבה שאינו מתרוקן מחמת כך ואינו חושף דברים יקרים לו בזמן מוקדם מדי בקשר.

יורנו הרב כיצד אם אדם אמר יתר על המידה או חשף רגש פנימי יותר מחמת רצון לחזק קשר אך לבסוף זה יצא בוסר.
כיצד מתמלאים חזרה וכיצד הרגש שנחשף לא ישוב ריקם ביחס של האדם לעצמו.

תודה רבה.

תשובה:

השקטה, וחיבור למקור חיותו ויניקתו מתוך התבודדות.

ועל העבר להאמין בבחינת שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו.