תקופת הקורונה [#11540]

ו' אדר התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליטא

חשוב לנו לשמוע את דעת הרב לגבי מה שקורה היום, השבתת כל מוסדות הלימוד של התורה והתפילה בארץ.
יש שתי קבוצות בעם היום,
תלמידי הרב שלמה אורייבך זצ”ל, שנלחמים על הלימודים שלהם מקבלים גם מכות על ידי השוטרים בגלל שהם פותחים את תלמודי התורה ולא מוכנים להפסיק את לימודי הקודש, כי הם אומרים שיש כאן גזירת שמד מתוכננת של הערב רב שכל מטרתם להשבית את התורה , וכנל הפלג הירושלמי, סטאמר ועוד….
מצד שני יש את הצד הליטאי והצד הספרדי בחלקו הגדול אם אפשר לומר שאומרים להקשיב להוראות הרופאים ומשרד הבריאות .

מה דעת הרב איך צריך לנהוג, מלחמה או לקבל את הגזרה ?

תשובה:

הבעיה היא שעל ידי זה נעשה חיבור לשלטון.

היה נצרך להעמיד ב”ד חשוב מ”נקיי הדעת” שבדור שבפניו יבוא כל מקרה ומקרה לגופו שיכריעו בו.