אין לי מילים [#11494]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

בוקר טוב!

מצ"ב השאלה אשמל לעצת הרב

בס"ד. כ"ג שבט תשפ"א

מורי ורבי שליט"א

אין לי מילים. באמת שאני רוצה, אבל המילים נעתקות. לראות בחוש את אמרת חז"ל 'ראה הקב"ה צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור'. להיכנס ל'קול הלשון' - ולקבל חלישות הדעת נפלאה, מרוממת, מגביהה.

אבל מה אומר? שכל חיי השתנו לטובה בגלל לימוד דברי הרב?
שכל ביתי מיוסד על אדני יסודות חכמת הרב? שאין שיחה פנימית עם אנשים שהרב לא מוזכר שם?
אני הולך ומתרגש, ומודה להשם על צדיק האמת שזכיתי מעט להתחמם לאורו.
התשובה האחרונה אודות צורת הלימוד, התקבלה אצלי בחדווה ובהודאה גדולה. מרגיש איך כגודל קיצור דברי הרב בתשובתו, כך גודל חכמתו והבנתו.

נקודה אחרונה לסיום: שנים ארוכות הילכתי בתחושה עגומה כביכול אין לנו 'מהלכים בנפש'. זאת, בשונה מספרי אוה"ע שמלאים מכך. הפיתוי להציץ (ולהיפגע...) היה קיים, אבל עד שהתוודעתי לאור דברי הרב. אז נפשי קיבלה מנוחה. אז נפשי גילתה מטמוני זהב. כמלבי"ם בדורו (נגד המשכילים), הרב בדורנו (נגד השיטות הנפשיות שכבר קנו שביתה בתוככי הציבור שלנו). בפרט בתקופות האחרונות שדברי הרב מקבלים הפשטה ותרגום לאנשים קטנים כמונו. ספרי 'תיקון כוח הריכוז', 'דע את ילדיך', 'הכרה עצמת והעצמת הנפש', ועוד - מאירים באור מיוחד שאין שני לו.

אני תפילה שמסירות נפשו של הרב כלפינו, תעמוד לרב למילוי כל משאלותיו לטובה. אני ההדיוט משתדל להתפלל על הרב.

ברשות מורי ורבי שליט"א.

שתי עניינים בנושאי הריון ולידה.

א.      שלוש בנות יש לי, כן ירבו. על איזו עצה / סגולה - הרב ממליץ בכדי שאזכה להכניס בן בבריתו של אברהם אבינו?

ב.      עקב הלידות אשתי סובלת מוורידים ברגלים (דליות), דבר שמקשה עליה את ההליכה בזמני הריונות, אבל גם אחרי. אנו מנסים כעת לבדוק טיפולים. האם הרב יואיל בטובו לברך את אשתי 'יעל בת מרב' לרפואה שלימה?

תודה על כל ה'לא מובן מאליו',

תשובה:

אם הינך מאמין כראוי, תפלה בלבד שתזכה לחלקך בשלמות.

בברכת רגלי חסידיו ישמור.