ביטול [#11491]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

שלום להרב שליט”א, אני מרגיש שאני מתפלל בצורה הטובה ביותר במצב של ביטול. עם זאת, לאחר שלמדתי בעומק גמרה, פעמים רבות אני מרגיש שאיני יכול להגיע למצב של ביטול מכיוון שמוחי עדיין עובד וחושב ואילו במצב ביטול המוח שותק. כיצד אוכל לעצור את דעתי לעבוד כדי להיכנס למצב של ביטול?

תשובה:

לכן חסידים ראשונים שהו שעה אחת קודם התפלה. ואחד מן הטעמים, להשקיט המוחין.