בעניין “חלקי אמונה” [#11428]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

המשך #11323

תודה רבה על התשובה המיוחדת,

לכאורה הרי ידוע מהר”ר מנדלי ויטפסקר שכלל ניסיון בשרשו היא נסיו באמונה,
 ואם כן גם כאשר אדם יש לו נסיון להתפארות עצמי ומתבונן ומפאר להשם, בזה הריגם החדיר והכיר באמונה שאין עוד שום כח בעולם מלבדו.
 אם כן לכאורה על שימוש נכון של י המידות הינו בעצם עבודת האמונה. האמנם?
ב. הרמבן באמונה ובטחון מובא הרבה פעמים בישמח ישראל מאלקסנדר שאמונה וחכמה חד, האם הכוונה כפשיטו דעל ההתבוננות שהיא לכאורה מבוצע בעיקר בבינה ע”י האמונה?
ואם כן לכאורה אמונה אינו בכתר,
ג. מלכות היא בחינת דוד שעקרו אמונה, אבקש עם הרב  יכול לכוון אותי לסדר ואלי לספר בעניין, (הערכים דחב”דאין לצערי על אמונה עדיין) דלכאורה הכל קשור לאמונה ואיך כאשר באים להגדיר חלקי אמונה קשה לא להתייחס לחלקי אמונה שבעצם מתעוררים מהמידות גופם ואיה מקומם בקביעת האמונה.

ד לכאורה שורש ומהות האמונה היא אימון שכתב החובת הלבבות שקיים לכל אחד השאלה באיזה רמה מהרמה הביסית אימון באימו ומשם לאביו וכו’, כח זה דלתת אימון איפה בי הכוחות האם גם בכתר מקומו?

תשובה:

א. כל מצותיך אמונה – בשורש הכל אמונה. יש עבודה בשורש – אמונה, ויש עבודה בענפים, כל ענף לפי עניינו.

ב. זה לשון הרמב”ן (פרק יב): והיו”ד רמז לחכמה, להכיר בין טוב לרע, וממנה כח המחשבה. והנו”ן פשוטה, התפשטות דברים מן החכמה, והיא הנקראת אמונה. עכ”ל. והיינו אמונה, אמ-ן. מלשון אומן את הדסה, מגדל, כאם המגדלת.

ג. עיין תשובה 11323.

יש אמונה של י’ ספירות בבורא, ויש אמונה בנבראים, בבחינת אל אמונה, וכמ”ש בספרי, האמין בעולמו ובראו. וזו מערכת נוספת של אמונה. וכן יש אמונה בכוחות הנפש, בעצמו.

ד. בכל מדרגה ומדרגה. שורש האמונה בכתר, אמונה במציאות האמתית.