המשך שאלת השתלשלות בדברי הרמב”ם [#11400]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב שליט"א!

שלום חיבה והרבה אהבה מסורה מכאן.

1)בהמשך לדברי הרב בשאלה #8258 נשאל:
אם נדחוק לומר שהרמב”ם שעסק בפילוסופיה דיבר ברמה הפילוסופית שהיא שיטה גויית וא”כ דיבר בעיגולים (עפ”י הפתחי שערים עגו”י פתח א שם מבואר שגויים הם בחינת עיגולים) ורבותינו דיברו ביושר, גם יקשה, שהרי במבוא שערים (דף י”ג ט”ב) התבאר שהעיגולים משפיעים זה לזה דרך חלונות, באופן שאור עיגולי אריך נוקבים מצד ימין לעיגולי אבא ומצד שמאל נוקב בעיגולי אבא ועובר בו דרך מעבר להאיר לעיגולי אמא (ויש לעיין גם בכיצד יש ימין ושמאל בעיגולי אריך, אבל זה עניין אחר) ואם כן מוכח שיש ימין ושמאל ומניין (כגון א”א – 1 אבא – 2 אמא – 3) גם בעיגולים.

והרב ענה: כנ"ל שכוונת הרב לתירוץ בשאלה א' שבה הקשיתי על היסוד שקבע הרמב"ם שאין מקבילות ברוחניות אלא רק השתלשלות ולכםףן לא ייתכן מספר או מניין אלא רק מרגה אחת, והקשיתי שהרי מצינו תלת גו תלת בחז"ל וכן כח"ב וכו...

הרב ענה בחכמתו:
א. הכל התחיל בהשתלשלות, וכח”ב קיבל צורה של ג’ קווים וכדו’. אולם צורה ראשונה של השתלשלות אינה נעקרת אלא היא השורש והבסיס לכל הבא אחריה. ולכך ברור ששורש צורת הרוחניות השתלשלות (ובדקות שורש זה בא”ק ולא בקו).

אמנם בחזרה לשאלה המקורית מה שהקשיתי שגם בצורת עיגולים יש מניין וכמות והשפעה לצד, במבוא שערים (דף י”ג ט”ב) התבאר שהעיגולים משפיעים זה לזה דרך חלונות, באופן שאור עיגולי אריך נוקבים מצד ימין לעיגולי אבא ומצד שמאל נוקב בעיגולי אבא ועובר בו דרך מעבר להאיר לעיגולי אמא. א"כ הדרא קושיא לדוכתא שהנה גם בעיגולים מצינו מניין.
מה דעת הרב? וכן הייתכן שבעיגולים נעשה צורת כח"ב?

2) ויש לעיין גם בכיצד יש ימין ושמאל בעיגולי אריך? הרי עיגול אין בו צדדים אלא ביחס למתבונן אבל לא ביחד לעצמו.

תשובה:

בעיגולים מצד עצמם אין צורת כח"ב דיושר, אולם מצד הצטרפות היושר לעיגולים, שנעשים חד, חוקק בהם צורה זו. וזו ההארה שמקבלים אוה"ע מישראל, והוא שורש הגרים שנכנסים בחלונות אלו. ובפרט בנרות חנוכה, נשמה – נר, שאז מאיר חלון כנודע מהרב ז"ל, להדליק נר חנוכה, ר"ת חלן, ודו"ק.