מחלוקות רש”ש ומהרח”ו [#11456]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

שלום הרב
האם יש מחלוקות רש”ש ומהרח”ו בהבנה ובתפיסה עקרונית או שיש ליישבם בכל פעם כאחד?
האם יתכן לומר שמהרח”ו לא הבין את האר”י? או שהמהרח”ו תוך כדי כתיבת עץ חיים שינה את הבנתו ויש משנה ראשונה ואחרונה?
האם שייך לומר שכל שבירה משמע שיש בעיה וקלקול?
שבאור אין סוף שהוא רק נברא ולא עצמות היה בעיה ולכן היה צמצום על מנת לתקן וכל מה שמתפרט בעולמות מוציא לפועל את הבעיה וכך הדרך לתקן?
אשמח למענה הרב
תודה רבה

תשובה:

יש ליישבם בכל פעם כאחד, בסוד אלו ואלו דברי אלקים חיים.

בתחילה לא השלים תלמודו, כנודע.

שבירה – שורש כל הקלקולים. שורש השבירה גנוז בנעלמות באור א”ס, אולם שם זהו אור א”ס שכולל הכל, ולכך כולל גם שורש לשבירה, אולם בשורש אינו קלקול כי שם מתאחדים הכל, שבירה ותיקון יחדיו, בבת אחת, באין כאחת.