פאות [#11458]

ז' אדר התשפ"א

שאלה:

קראתי את אחת מתשובותיו של הרב לשאלה, שם הצהיר הרב כי קורונה הובאה חלקית לעולם בגלל פאות מסוגננות.

האם הרב מאמין שכל הפאות אינן צנועות או באופן ספציפי הפאות המסוגננות הארוכות מאוד.

תודה,

תשובה:

רובם ככולם אסורים מן הדין, ומיעוטם יש בהם צד היתר.