ד’ אלו כנגד פרד”ס [#11642]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

תגובה לשאלה 10781

"רבותינו אמרו שחיצוניות ופנימיות נחלק לד’ חלקים. פנימיות שבפנימיות, חיצוניות שבפנימיות, פנימיות שבחיצוניות, וחיצוניות שבחיצוניות. באופן הנזכר דבק בפנימיות שבחיצוניות"

אשמח מאוד אם הרב יואיל בטובו לבאר ולהדגים לי את ארבעת השכבות (שמחלק רבינו הרש"ש בנוגע לעולמות) בהכרת עצמו.

תודה רבה

תשובה:

ד' אלו כנגד פרד"ס:

חיצוניות שבחיצוניות – פשט – הכרת הדבר כהויתו המתראת.

פנימיות שבחיצוניות – דרש – לראות מה הדבר דורש ממני – תובע ממני.

חיצוניות שבפנימיות – רמז – מה זה רומז לי לדבר עליון ופנימי יותר.

פנימיות שבפנימיות – סוד – תפיסת המהות הפנימית של הדבר, גילוי האחדות.