התקשרות לצדיק לאחר שנפטר הצדיק [#11632]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

א) האם יש דרך לראות צדיק מסוים לאחר שנפטר הצדיק, או בהקיץ או בחלום? (ומדובר באופן שכבר דיבר עם הצדיק בחיים, והצדיק אמר לו שבעזי”ת הם ימשיכו לדבר בעוד חזון למועד, ואז נפטר הצדיק ביניתיים, והאדם רוצה להמשיך הקשר הדיבורי עם הצדיק).
ב) אם רוצים להתקשר או לקבל שייכות לאותו צדיק לאחר פטירת הצדיק, מהו הדרך?
ג) אם מדפיסים ספר לזכר נשמתו, האם הצדיק יודע מזאת בשמים? או שיש להודיעו בפועל? ואם יש להודיעו בפועל, מהו האופן שיכולים להודיעו?
ד) אם לומדים דברי תורה של הצדיק, האם הצדיק יודע שאדם זה לומד תורתו עכשיו?
ה) אם הולכים לקברו של צדיק ביאהרצייט של הצדיק, ומדבר עם הצדיק שם, האם הצדיק שמע זאת?
ו) האם יכולים לדבר עם הצדיק בקברו אפי’ אם אינו היאהרצייט, והאם הצדיק שומע אותו?
ז) ואם הצדיק שומע דברי האדם עמו בקברו, מהו באופן שאי אפשר ללכת לקברו הצדיק, כגון אם אני בחו”ל והצדיק נקבר בא”י, האם יכול לשלח א’ שמה ולדבר דיבריו עם הצדיק על ידי הטלפון, והאם הצדיק שומע קולו שמה? או שצריך להיות שמה בפועל בקברו של הצדיק?
ח) שמעתי שאם מתאספים כדי לדבר על מעלת הצדיק ומדברים דברי תורתו, נשמת הצדיק שמה. מה הגדר בזה? האם זה דוקא ביום יאהרצייט או אפי’ בכל יום שמתאספים לדבר דברי זכרון עליו? והאם נשמת הצדיק בא שמה אפי’ בפחות מעשרה?
ט) ומהו אם אדם מדבר לבדו עם הצדיק או שמדבר דברי תורה של הצדיק, האם נשמת הצדיק יכול לבוא איליו או עכ”פ האם הצדיק שומע אותו?

תשובה:

א. כן.

ב. לעסוק בתורתו או להתדבק בכל חלק של נפשו, כמידותיו או מפעליו שעשה בעוה”ז וכדו’.

ג. כן, על דרך כלל, ובפרט אם עוסקים בספרו.

ד. אם תורתו כראוי. כל הנ”ל תלוי בשורשים, בקרבה נפשית של הצדיק לעולם, ומנין השנים שנסתלק.

ה. לא תמיד. בערב ראש חודש ובט”ו לחודש – כן.

ו. לתת צדקה לעליו הנשמה שתסכים ללכת להודיע לצדיק שפלוני בא לבקש. אולם נצרך זהירות אם המבקש אינו מזוכך, כי אפשר שיקפיד הצדיק על זה שהטריחו חינם.

ז. אין הכרח.

ח. בכל עת. כל שעוסקים בתורתו זהו גופא אור נשמתו.

ט. אם נקשר אליו בפנימיות נפשו או שעסק בטהרה, או ריבוי גדול באותו ענין של הצדיק.