משכן מקדש [#11638]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

משכן זה עיראי לעומת משכן שזה קבוע למה לא אומרים מקדש בלבבי אבנה? תודה.

תשובה:

משכן – ארעי, מקדש – קבוע.

כאן בעוה"ז הקבוע עדיף על הארעי. אולם, כל עולם תחתון ביחס לעליון, העליון קבוע והתחתון ארעי. ולכך היחס הנכון לתחתון הוא ארעי, כי אם נתייחס אליו כקבוע זהו היחס ביחס לעצמו ולא ביחס לעליון.