קיצוניות היא דבר טוב מאוד  מטריד אותי [#11646]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

האם קיצוניות היא דבר טוב מאוד  מטריד אותי האם שאיפה להצלחה מתנגשת עם זה וכמו כן מה שהחזון איש אמר שיש לאהוב הקיצוניות מה הכוונה הרי ידועים דברי הרמב”ם אני בעל תשובה מזה 13 שנה ותמיד שאפתי לשלמות אני רואה אנשים בתפילה מסיימים והולכים ואני עדיין משלים קטעי מן התפילה.

תשובה:

תלוי בשורש הנשמה. מי ששורשו בקיצוניות זהו חלקו.

אולם גם בתוך הקיצוניות יש איזון פנימי בתוכו. וזה נצרך לעולם.