שתיקה [#11633]

י"ב אדר התשפ"א

שאלה:

יש פתגם באידיש שאני שומע, "יזהרו מן דער שטיללער מענטשען" (יזהרו מן השתקנים). האם יש מקור לכך, ומה עומק הדבר? ואם אמת הוא, קשה דהלא מדת השתיקה הוא מדה טובה, כל מדת החכם הוא שתיקה כמו שנאמר במשלי וקהלת, ונכון שיש שתיקה דקלקול שהוא עזות הבא מעפר שאינו מתוקן, וכמו שרב מבאר בדע את מידותיך בפרק על מדת השתיקה, אבל לכאורה באופן כללי טוב לאדם להיות שתקן.

תשובה:

בכל דבר יש ניצוץ אמת, ונצרך להגדיר את גבולותיו.

פעמים שהשתקן נובע מריבוי מחשבות, וכאשר אינו בתיקון חושב מחשבות און על זולתו.