עולמות למעלה מהספירות [#11869]

י"ח אדר התשפ"א

שאלה:

(א) האם העולמות א”ס שהם למעלה מהעשר ספירות הוא אותו דבר של עולם המלבוש, עולם השעשועים, אור א”ס קודם הצמצום? או שכל אלו הם לא אותו דבר? (ב) ומה החילוק בין אחדות הכל בספירת הכתר שהכל מאוחד, לבין האחדות הנמצאת בעולמות א”ס? (ג) וכמו שאסור להגדיר עצמותו ית’ כמו”כ למה מותר לדבר על עולם המלבוש כשעשועים וכדו’? (ד) הרב מבאר בסוף סדרת שיחת השבוע (פ’ וזאת הברכה) ששעשועים היינו תנועת רצוא ושב, האם הכוונה לעולם השעשועים? (ה) באופן של עבודה למעשה, כיצד מתחברים לעולמות א”ס, עולם המלבוש, ועולם השעשועים בעבודתנו? (ו) והאם זו נקודה יותר פנימיות מתפיסת “עתיק” והוא פנימיות עתיק שהוא הרדל”א? (ז) אם אנחנו נמצאים עכשיו בזמן כתר דכתר האם זהו הגילוי האחרון או שיש גילויים לאחר הכתר דכתר?
תודה רבה להרב,

תשובה:

א. כן.

ב. כתר ממוצע בין מאציל לנאצל. ג’ עליונות מצד המאציל, כביכול תנועה בתוך המאציל עצמו.

ג. חיות למעלה מהתכלית, תענוג בעצם התנועה עצמה.

ד. ג”ר דעתיק, רדל”א.

ה. הארת עתיק כממוצע בין א”ק לאצילות.