אינו מישתייך לשום חוג [#11622]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב

רצינו לשאול,אברך ת''ח ויש לו יד בפנימיות התורה שאינו מישתייך לשום חוג ואין לו רב שהוא הולך לפי הנהגותיו ויתכן שבנושא מסויים שחולקים גדולי עולם כגון הבחירות נטיית לבו לצד אחד ובנושא אחר כגון החיסונים נטיית לבו לצד השני האם יש בזה בעיה ?
הרי בהלכה שום מו''צ אינו משועבד אף פעם לפוסק אחד בלבד אלא לפי העניין מכריע כמו א' מהם.
האם זה אותו דבר בהנהגה או שחייב לבחור לעצמו צד על אף שזה נוגד לנטיית לבו

תשובה:

אינו מחויב לבחור.

אולם מ"מ נאמר "עשה לך רב", ומלבד הטעם והסתלק מן הספק, נצרך אף "ביטול" בנפש, וחלק מתנועת הביטול היא קבלת רב. ולשם כך נצרך מידי פעם לשאול ולקבל ולעשות למעשה אף אם חושב להיפך.

וכסדר נצרך ביטול הגאוה בפנים רחבות. כי דרך זו מחד היא עומד על דעתו, בר דעת, אולם מאידך עלולה לגאוה וטעויות, כי סומך על דעתו האישית באופן רחב.

מלבד כך נצרך בירור שהוא באמת בר דעת רחב, ולא בעל דמיונות, וד"ל.