כסף צדקה למוסדות ע”י אינטרנט [#11782]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

מה המבט הנכונה על הפירסומים לנדב כסף ע”י האינטרנט למוסדות ולישיבות, ומפרסמים לציבור להשתמש במכשיר חכם או האינטרנט כדי לנדב להם כסף, ומשלחים מודעה להציבור שהם צריכים לאסף מליון דולר בכ”ד שעות וכדו’. בתחילה זה היה ע”י מוסדות של חסד ואח”כ כמעט כל מוסד וגם הרבה ישיבות, כוללים, ובתי כנסיות, משתמשים בשימוש הזה הנקרא “רייז-איט”, ולאחרונה זה נעשה כדרך החדשה ומוצלחת למוסדות ולישיבות לאסוף הרבה כסף במהירות ובקלות. האם כל הנדבות אלו הם ה”טוב” שיוצא מהתערובות טוב ורע שנמצא בהאינטרנט? או שכל זה הוא קליפה וכח של טומאה? מאידך יש לטעון שהפרסומים הם רק לאלו שבלאו הכי הם משתמשים באינטרנט, אבל מאידך זה ג”כ מראה כאילו שהותר הדבר ושיש מצוה גדולה ליכנס אונליין כדי לנדב כסף למוסדות או לישיבה. מה היחס הראויה לכל זה, והאם כל הנדבות שנעשו להמוסדות ע”י האינטרנט הוא ממון פסול כיון שנעשה ע”י האינטרנט שהוא טומאת ה”ערב רב”?

תשובה:

דרך זו הפכה את כלי זה “כאילו כשר”, לשמש לתורה ח”ו. וזהו חורבן נורא! וכך במהירות נכנס כלי זה יותר ויותר לתוך עולם התורה. וכך אנו רואים אותו נחרב לנגד עינינו, והעין דומעת והלב כואב על החורבן של עולם התורה. וכסף זה אין בו אור רוחני – אור ה’. והוא כגוף בלא נשמה – מת. וכך הוא פני הדור.

והרי אנו כירמיהו הנביא שראה החורבן לנגד עיניו. והחורבן נורא מאוד מאוד, כניסת כלי זה לחלק מ”עולם התורה” כביכול, ועל זה נאמר: “תורה תורה חגרי שק, התפלשי בעפר וכו'”. וזהו השפל האחרון קודם ביאת משיח, כי כל הטומאות כלולות בו.