תורה [#11618]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א.
כמה שאלות חשובות הרב, שנראה לי שגורמים אינטרסנטיים משתמשים בחוסר ידע של הציבור החרדי בידיעת ההלכה כראוי ולמה אני מתכוון

א. מגיע בחירות והיום זה עם החיסונים , וכל הפשקווילים מודעות הרחוב צועקים ” ועשית ככל אשר יורוך”. האם הרב יכול להסביר מתי זה נכון, באיזה זמן, מקום ,אופן וכו….?

ב. יש גם את המשפט שחוזר על עצמו : ” גם אם יגידו לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תעשה. גם כן מה הכוונה, מתי זה תקף וכו…

ג. יש גם את האמירה שמתנגדי החיסונים אומרים שהטעו את הרבנים הגדולים המוכרים על ידי משרד הבריאות ולא הראו להם את הצד השני ומנגד אומרים לא נכון הרבנים לא פריירים הם בדקו הכל, או הרב בעל רוח הקודש הרב מלאך אי אפשר לעבוד עליו .האם יש מציאות להטעות את הרבנים שגם אפילו רב בעל רוח הקודש יכול לטעות לגבי נגיד נושא החיסונים שעומד על הפרק. ?

ד. האם יש בכלל לסמוך על הרבנים המפורסמים לגבי אמירה שלהם ללכת להתחסן או ללכת לבחירות או כל הוראה שיוצאת מהם, ? ואני שואל מכיון שיש אומרים שיש אלו שבחצרות שאחראים מה שנקרא, שמונעים מהרבנים את המידע המלא משתי הצדדים לגבי החיסונים, או בכל דבר הם לפעמים מוציאים הודעות בשמם שלא נכונים ,או מידע חלקי, או חצאי אמת וכו…. האם זה נכון לדעת הרב ? האם לדעת הרב צריך לחשוש למה שקורה היום בחצרות מסוימים ולהאמין לאלו שאומרים שיש גיחזים סביב חלק מהגדולים.ולכן לקחת בערבון מוגבל מה שהם אומרים בשם הגדולים ואפילו אם הגדול אומר משהו אז יש לחשוש שהראו לו רק צד אחד של המטבע.?

ה. האם מותר להכניס עיתונים של חרדים מה שנקרא היום לבתים ?

תודה רבה לכבוד הרב על המענה לשאלות .

תשובה:

א-ב. כתיב (שופטים, יז, י) ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, וזה קאי על ב”ד הגדול. וע”ז אמרו (מדרש תנאים, שם) מנין שאם יאמר לך על שמאל שהיא ימין ועל ימין שהיא שמאל שמע לדבריהם, ת”ל ככל אשר יורוך. ועיין שו”ת דברי יציב (חושן משפט, סימן ח).

ובהרחבה יותר נאמר על גזרות דרבנן, כנר חנוכה, כמ”ש בפסיקתא רבתי (פיסקא ג), וזה קאי על ז’ מצות דרבנן, עיי”ש. אולם משמע שם שקאי גם על שאר דברים (אצל מי שהוא במדרגת ותגזר אומר ויקם לך). וכן קאי על כל תקנות וגזרות דרבנן. ועיין רמב”ם (הלכות ממרים, פרק א’, הלכה ב’). וספר המצות (שורש א’), וברמב”ן (שם). ועיין ירושלמי ריש הוריות. ודברי דוד (שופטים, יז, יא). ותורה תמימה (שם, הערה סב) מתי צריך לשמוע לחכמים. ועיין עוד ספר רינת יצחק (שם).

ג. עיין מסכת הוריות בדין ב”ד שטעו.

ד. כל מקרה לגופו.

ה. לא נראה שיש עיתון ידוע שנקי מלשה”ר וכדו’ ועוד בעיות למכביר.