תפלה [#11794]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליטא ברצוני לשאול בענין אם עדיף להתפלל בנץ החמה בלי ללמוד קודם התפלה כחצי שעה או עדיף ללמוד קודם התפלה כהכנה לתפלה

תשובה:

אם אין אפשרות להשלים לימוד זה הן בכמות והן באיכות, ראוי ללמוד קודם התפלה.

וכן אם ועיל הלימוד לתפלה, יש להקדימו.