אהבה [#11893]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

אהבה יסודה מאש או ממים. שהרי אהבה היא גבורות. מנגד כתוב “ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד”

תשובה:

אהבה שורשה מים, אולם יש מים שבמים, ואש שבמים. ומצד כך, יש אהבה כמים ואהבה כאש. עיין בהרחבה בספר הערכים חב”ד, ערך אהבה כאש ואהבה כמים.