גדר של שער הנ’ דטומאה גבי אינטרנט מסונן [#7669]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

בס”ד

א) כשהרב אמר שרק ע”י מסירות נפש האדם יכול לצאת מטומאת האינטרנט ומדיה שהוא שער הנ’ דנ’ דטומאה, האם זה קאי גם אלו שיש להם רק אינטרנט מסונן או שיש להם “רשימה לבנה” או שיש להם רק “זום” כדי ללמוד עם חברותות? אני יודע שהרב אוסר גם את אלו דברים אבל ברצוני לדעת אם זהו רק מצד חשש שעל ידיהם האדם יבוא להשתמש ח”ו באינטרנט שאינו מסונן או שאפי’ אינטרנט מסונן לגמרי הוא ג”כ שער הנ’ דטומאה ממש? (איך אינטרנט מסונן לגמרי, או רשימה לבנה, או זום בלבד הוי טומאת האינטרנט אם האדם אינו יכול לראות דברים אסורים בהם? ועל אף שבודאי אינו לכתחילה לאדם להחזיק דברים אלו בביתו ובפרט לבני תורה, מ”מ קשה לתפוס אצלי שעל ידי דברים אלו האדם נמצא בשער הנ’ דטומאה ממש ושהוא צריך מסירות נפש לצאת ממנו. נכון שהוא יכול להיות פחת לטומאה, אבל אם הפתח עצמה בגדר שער הנו”ן דנו”ן דטומאה לא פחות כמו האינטרנט עצמה? האם יש דרגות בהחיבור לשער הנו”ן דטומאה או שכל דבר שיש בו שייכות לאינטרנט נחשב כמו טומאת האינטרנט עצמה?

יישר כחך להרב על הקדושה הנוראה שהרב תמיד משפיע עלינו על ידי הדברים החוצבים להבות אש,

 

תשובה:

זהו חיבור לשער הנ’ בלבוש, שמסתיר חלק ומגלה חלק.

גם בזה יש דברים אסורים לגמרי.

בוודאי שיש דרגות, כ-נו”ן דנו”ן דנו”ן.