הוד [#11906]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

למה מידת הוד קשורה לרגל שמאל, אשמח לתשובת מורינו הרב שליט”א

תשובה:

מצד הקלקול, עיין מבוא שערים (שער ה’, חלק ב’, פרק א’) וז”ל, השקר אין לורגלים, שהיא הקליפה שאין לה אחיזה בשתי הרגלים, רק ברגל הוד בשמאלא, שהוא רגל הקוף (אות קוף) הארוך, והוא השמאל, עכ”ל. ומצד כך הוד מתהפך לאותיות דוה, כנודע. עיין עץ חיים, שער י”ח, פרק ה’, מ”ת.

ומצד התיקון, אמרו חז”ל (יומא, יא, ע”ב) וכי עקר איניש כרעיה בימינא עקר ברישא. ורגל שמאל, הוד, בטלה לימין ונגררת אחריה. וזהו הוד, מידת הביטול, כנודע.