זווום [#11939]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

מהו בא’ ששואל את מורה הוראה שלו אם מותר לו להשתמש ב”זום” ובאתרי תורה של האינטנט, והרב מורה לו שאין בעיא בכך, האם השואל מעוכב מגאולה ועוה”ב (ע”י חיבור נפשית שלו לאינטרנט) אם הוא סומך על פסק הזה? והאם כל האחריות של כל הקלקולים אח”כ (או עצם הקלקול שיש לו זום וחיבור לאינטרנט ע”י אתרי תורה) הוא עליו או על המורה הוראה שלו?

תשובה:

כל שעושה כן לשימוש תורה בלבד בתמימות לרצון ה’ כפי שהורו לו, ה’ יגן בעדו. אולם אם ח”ו נמשך לעניינם אחרים, אינו בכלל זה.