טומאה בעולם הישיבות [#11901]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

הרב שליט”א כותב שיש הרבה טומאה בעולם הישיבות לאיזה טומאה מתכוין הרב. ומה הפיתרון לכך.

תשובה:

טומאת המדיה, שער הנ’, קליפת סדום, וענפיה.