כיצד פועלים בזמן רוממות ובזמן שפל [#11845]

כ"ז אדר התשפ"א

שאלה:

שלום לרב שליט”א,

בשאלה קודמת ששאלתי על זמני העלייה והירידה שבנפש ועל ההרגשות שיש לי בזמני הירידה, הרב השיב שיש לבנות מהלך של עבודה כפי תנועת הנפש באותו זמן, ללמוד איך פועלים בזמן הרוממות ובזמן השפל, תוך מודעות מבוררת מה נצרך לעשות בכל זמן.

כיצד לומדים זאת? האם זה מבואר בספרי הרב?
התחלתי ללמוד את הספר “הכרה עצמית והעצמת הנפש”, האם להמשיך איתו?
איך יודעים מה הלימוד תורה המתאים לזמני הרוממות והשפל?

תודה רבה,
פורים שמח.

תשובה:

כן. תכיר את הכח החזק שלך, ותכיר מה קורה כאשר אינו בתוקף, ולפ”ז תכיר מה הם כוחותיך, כאשר הכח החזק אינו שולט אלא להיפך. ולפ”ז לסדר סדר לימוד שתואם את אותם כוחות.